Traumatologia


L’objectiu de la fisioteràpia és ajudar a retrobar a la persona un estat òptim de salut. Engloba tot un ventall de tècniques i conceptes: teràpia manual, punció seca, mobilitzacions i electroteràpia, d’entre altres.
Per tant, la fisioteràpia va dirigida a les persones que pateixen una alteració de la funció d’una o diferents parts del seu cos, ja sigui de manera aguda o bé crònica: una lesió muscular, hèrnies, dolor a alguna part del cos, alteracions de la marxa per lesions cròniques, recuperació d’esquinços ossis i musculars, etc.

 

IMG_7479


La osteopatia és una disciplina que té com a objecte la visió holística del cos humà, entenent aquest com a una unitat, i no com a un conjunt independent d’òrgans i estructures. Partint d’aquesta premisa, els tractaments osteopàtics s’encaminen a l’alleujament del mal a través de la recuperació de l’equilibri orgànic general, més que l’alleujament analític del focus del dolor. Aquest concepte se suma l’aplicació de l’homeòstasis, és a dir, la propietat dels organismes vius per a mantenir una condició estable compensant els intercanvis interns i externs (metabolisme), com per exemple l’autoregulació de la temperatura o dels nivells corporals de pH.