Fisioteràpia respiratòria

IMG_0338

La fisioteràpia respiratòria va dirigida a totes aquelles persones que en algun moment de la seva vida, ja sigui per una malaltia puntual o com a conseqüència d’un procés crònic, requereixen un tractament per tal d’intentar normalitzar la funció de les vies respiratòries i dels pulmons.

Els tractaments i les tècniques aplicades són variades. Per tant, elaborarem un pla de tractament personalitzat segons els objectius plantejats i el qual s’anirà redefinint segons l’evolució del pacient i de les seves necessitats.

La fisioteràpia respiratòria està indicada en:
 • Excés de secrecions bronquials i nassals (moc) per refredats, grips o malalties respiratòries.
 • Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), bronquitis crònica i/o emfisema pulmonar.
 • Post-COVID19.
 • Bronquitis aguda o crònica.
 • Bronquiolitis
 • Asma
 • Pneumònies
 • Vessaments pleurals
 • Infeccions respiratòries
 • Atelèctasis
 • Fibrosi Quística
 • Malalties neuromusculars
 • Reeducació ventilatòria
 • Recuperació post-quirúrgica toràcica i abdominal.
 • Prevenció de patologies pulmonars.
 • Millora de la tolerància a l’exercici.
 • Etc.
Tot i que pot estar indicada en qualsevol edat, hi ha dos col·lectius d’especial risc davant les patologies pulmonars i on la fisioteràpia respiratòria podrà ser molt útil (tant els tractaments com en la prevenció): infants i nens (de 0 a 12 anys) i gent gran (a partir dels 60 anys).