Rehabilitació postcovid

Després de passar la infecció per SARS-CoV-2, o coronavirus, moltes persones pateixen diferents
complicacions i seqüel·les associades a la COVID-19, amb diferents graus d’afectació, que els
suposen canvis en la seva qualitat de vida.


Les seqüel·les principals i els símptomes que persisteixen després de la COVID no sempre son
del tot evidents a simple vista i depenen de molts factors. Aquestes conseqüències no només
tenen repercusió sobre l’estat físic de les persones que l’han patit, sinó també tenen efectes sobre
l’estat emocional i la qualitat de vida.


La COVID no enten de gèneres ni edats. Actualment, ens trobem seqüèl·les en gent de totes les
edats. Tot i que és veritat que, normalment, aquestes son més greus en persones que han precisat
ser hospitalitzades en unitats de cures intensives (UCI) o cures respiratòries intermitges (UCRI o
semicrítics), també ens trobem amb persones que han patit la COVID de forma menys greus però
presenten, igualment, simptomatologia associada a la malaltia.

Quins son els símptomes més freqüents després de la COVID-19?

 • Dificultats per respirar.
 • Esgotament.
 • Dispnea (falta d’aire).
 • Debilitat muscular.
 • Augment de les secrecions (mucositat pulmonar o nassal).
 • Fatiga o cansanci.
 • Tos persistent.
 • Disminució de la capacitat d’exercici.
 • Alteracions de la memòria i de la concentració.

Què podem fer per ajudar-te a millorar?

 • Eliminar les secrecions pulmonars i nassals.
 • Treballar l’expansió pulmonar.
 • Augmentar la capacitat respiratòria.
 • Disminuir la dispnea i la dificultat per respirar.
 • Optimitzar la respiració i els patrons respiratoris.
 • Millorar la mobilitat del tòrax.
 • Augmentar la força i la resistència de la musculatura respiratòria, i de la resta del cos.
 • Millorar la tolerància a l’esforç.

Qui se’n pot beneficiar?

Qualsevol persona que hagi superat la fase aguda de la COVID-19, que presenti alguna de les
simptomatologies associades i tingui ganes de millorar el seu estat de salut i la seva qualitat de
vida.

Quan puc començar?

Quan abans millor!

Com treballem al CRIV?

El nostre programa de rehabilitació post-COVID és totalment personalitzat i estarà adaptat als teus
objectius i a les teves necessitats.


Realitzaràs una primera visita amb la nostra fisioterapeuta respiratòria, qui et farà una entrevista
en profunditat, una valoració del teu estat general i una valoració del teu sistema respiratori. Amb
els resultats, junts plantejarem els objectius del tractament i la seva planificació.


Com som un centre multidisciplinar, si detectem que et podries beneficiar d’algun tractament
complementari et convidarem a visitar-te amb els altres professionals del centre per oferir-te una
atenció integral.

Els altres serveis dels quals et podries beneficiar son la neuropsicologia, la fisioteràpia
neurològica, la teràpia ocupacional, la logopèdia, etc.