Neurologia


IMG_7479

La fisioteràpia especialitzada en la rehabilitació neurològica va dirigida a totes aquelles persones que per diferents causes ténen una lesió en el Sitema Nerviós Central.

És per això que el nostre equip de fisioterapeutes, a través de diferents tècniques i conceptes ( Bobath, Perffetti, Maitland…. ) , pot el.laborar un pla de tractament adequat i personalitzat per a cada individu segons les necessitats que requereixi. Tenim clar que cal cuidar a les famílies dels usuaris, i per tant, que cal facilitar tota la informació necessària a aquestes.

 

Per tant, és indicada per a gent que està diagnosticada de:
 • Dany cerebral adquirit ( ictus, traumatisme craneo-encefàlic )
 • Dany cerebral congènit ( paràlisis infantil, malformacions i/o síndromes varis )
 • Malalties degeneratives ( ELA, parkinson, atròfia medul.lar espinal, esclerosis múltiple )
 • Lesió medul·lar
 • Malaties congènites amb repercussió física però sense dany cerebral ( Espina bífida, síndrome de MPS )
 • Etc


IMG_7522

El logopeda: és el professional sanitari que s’ocupa de prevenir, orientar, avaluar, educar, (re)habilitar i tractar les alteracions de la comunicació.

Hi ha diverses raons per les que el llenguatge d’una persona es deteriora o es perd: traumatismes cerebrals, trombosis, hemorràgies cerebrals en són algunes de les causes. Aquestes persones poden tenir afectada la parla i
la deglució. L’objectiu del servei de logopèdia és valorar les capacitats de l’usuari i treballar per restablir la comunicació amb l’entorn i/o millorar l’autonomia comunicativa.

7552

Per tant, el servei de logopèdia del CRIV tracta les següents alteracions:

 • Alteracions de la parla ( problemes per la pronunciació de diferents sons, quequesa, disatria… )
 • Alteracions del llenguatge ( Afàsia (pèrdua de la capacitat comunicativa desprès d’un accident cerebral vascular), problemes de lectoescriptura, retard o trastorn del llenguatge, alteracions de la memòria que afecten el llenguatge… )
 • Alteracions de la deglució  ( disfàgia )
 • Alteracions de la veu ( disfonia (pèrdua de veu), nòduls i/o pòlips a les cordes vocals, recuperació de la veu desprès d’una laringectomia… )
 • Trastorns miofuncionals ( com a suplement de tractaments d’ ortodòncia, dificultat per empassar o ennuegaments desprès d’un accident cerebral vascular, hipotonia i/o paràlisi facial desprès d’un AVC, reeducació de la respiració oral… )
 • Trastorns auditius ( rehabilitació d’implants coclears
  altres funcions no orals de l’ estructura orofacial: reeducació de la respiració oral, tractament conjunt amb teràpies d’ ortodòncia treballant sobre la musculatura orofacial, rehabilitació de SAOS (Síndrome de l’ apnea obstructiva del son), logopèdia estètica, paràlisi facial… )


IMG_7522

La Neuropsicologia Clínica és una especialitat professional de la Psicologia que té com a finalitat, descriure, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals, com a conseqüència d’alguna afectació funcional i/o estructural del Sistema Nerviós Central.

IMG_7552

En termes generals, els objectius de la neuropsicologia són els següents:

 • Explicar els patrons cognitius que es veuen alterats i els que es mantenen preservats en les persones amb dany cerebral, és a dir, determinar quins components del sistema cognitiu no estan funcionant correctament i donar una explicació del seu patró d’organització a partir d’un model teòric del funcionament normal del sistema.
 • Avaluació de les funcions cognitives (atenció i concentració, funcions executives, memòria, llenguatge, percepció i praxis).
 • Valoració del deteriorament cognitiu en persones majors.
 • Estudi i valoració cognitiva de patologies cerebrals tant de població adulta com infantil (paràlisis cerebrals, traumatismes cràneo-encefàlics, accidents cerebro-vasculars i demència entre altres).
 • Rehabilitació i estimulació cognitiva. La Rehabilitació Cognitiva és un procés actiu i terapèutic que té com objectiu ajudar a la persona a adaptar-se a la seva situació després del dany cerebral oferint estratègies per compensar el dèficit amb la finalitat d’aconseguir la màxima autonomia i independència i una qualitat de vida el més satisfactòria possible.
 • Assessorament i suport al pacient, familiars i professionals.

 IMG_7479
La teràpia ocupacional és la utilització terapèutica de les activitats de la vida diària, productives i d’oci en persones que es troben limitades (sigui per un trauma físic, psíquic, o malaltia, disfunció psicosocial, incapacitat en el desenvolupament i l’aprenentatge,…) amb la finalitat de maximitzar la independència, prevenir la discapacitat, millorar el desenvolupament i mantenir la salut. Incloent l’adaptació de tasques (o activitats) i/o la intervenció amb l’entorn, per aconseguir la màxima independència i millorar la qualitat de vida.

(Definició de l’AOTA: associació americana de terapeutes ocupacionals).

A qui va dirigida la Teràpia Ocupacional ?
 • A persones que tinguin dificultats en les activitats de vida diària (AVD’S): vestir-se, dutxar-se, alimentar-se, etc.
 • A persones que els costi l’organització de les coses que l’ocupen: com planificar i executar el fet de cuinar, etc.
 • A persones que necessitin adaptacions tècniques per facilitar la vida diària
 • En general, a totes aquelles persones que necessitin restaurar i/o reforçar una capacitat funcional deteriorada.
La Teràpia Ocupacional facilita l’aprenentatge d’habilitats i funcions essencials per l’adaptació a l’entorn ( físic, familiar, social, laboral, etc )